PRIMARIA CIRLIGELE

LoginRegister
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/15189711a.jpglink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3892801__14_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5564051__43_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9764781__48_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3225351__71_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8870431__81_.JPGlink
0 1 2 3 4 5
Progress bar

Stiri

Acasa » Biblioteca Cirligele » Primaria Cirligele
A+ R A-
Filiala Judeteana a Asociatiei Comunelor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea a 1 (un) post aferent functiei de casier debutant, Compartimentul de prestatii in domeniul canalizarii, a comunei Dumitresti, judetul Vrancea.

Documentatia completa, bibliografia si informatiile suplimentare le puteti vizualiza prin descarcarea atasamentului.

Stefan Moscu,
Presedintele Filialei Judetene Vrancea
a Asociatiei Comunelor din Romania

Primarul Comunei Cirligele
ANUNT

Filiala Judeteana Vrancea a Asociaitie Comunelor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi de auditor public intern conform at. 24 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se va desfasura in data de 23.09.2016, ora 10.00, proba scrisa si interviul, la sediul Filialei Judetene Vrancea a Asociatiei Comunelor din Romania, loc. Cirligele, jud. Vrancea.
Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Primariei Comunei Cirligele, in perioada 23.08.2016, pana la data de 22.09.2016, orele 16.00

Pot participa persoane cu studii superioare de lunga durata economice sau juridice absolvite cu diploma de licenta.

Detaliile complete privind conditiile de inscriere, actele necesare inscrierii, conditiile generale si specifice functiei, precum si bibliografia se gasesc pe site-ul www.primariacirligele.ro (rubrica Descarcare Atasamente)

Pentru alte informatii: persoana de contact: Stefan Moscu, Presedinte ACoR Vrancea; tel./fax: 0237253200, mobil: 0728014368.

Stefan MOSCU
Presedintele Filialei Judetene a Asociatiei Comunelor din Romania
Primarul Comunei Cirliele


Acte necesare pentru dosarul de inscriere:
- formular de inscriere;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unei specializari insotite de documente originale sau copii legalizate;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei contractuale de auditor;
- fisa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare care trebuie sa contina in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii, eliberaa cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului
- cazierul judiciar;
- curriculum vitae;
- o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de munca;
- o declaratie privind respectarea prevederilor art. 20, alin. 1 din Legea auditului public intern, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni.


Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

Sondaj

Cum vi se pare Comuna Cirligele?

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required