PRIMARIA CIRLIGELE

LoginRegister
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/15189711a.jpglink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3892801__14_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5564051__43_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9764781__48_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3225351__71_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8870431__81_.JPGlink
0 1 2 3 4 5
Progress bar

Stiri

Acasa » Caminul Cultural » Anunturi si evenimente
A+ R A-
Anunturi si evenimente

Anunturi si evenimente (16)

anunturi-si-evenimente-cirligele

ANUNT

Filiala Judeteana Vrancea a Asociatiei Comunelor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea a 1(unu) posturi privind organizarea si exercitarea serviciului administrativ si a serviciilor de utilitati publice a comunei Tulnici, judetul Vrancea.
Detaliile complete se pot vizualiza prin accesarea link-ului de mai jos, de la rubrica Atasamente.
Joi, 20 Octombrie 2016 09:25
Publicat in Alte anunturi
Scris de Primaria Cirligele
Read more... 0
ANUNT

Filiala Judeteana Vrancea a Asociatiei Comunelor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea a 1(unu) posturi privind organizarea si exercitarea serviciului administrative si a serviciilor de utilitati publice a comunei Cimpuri,judetul Vrancea.
Detaliile complete pot fi accesate prin descarcarea atasamentului de mai jos.

Duminica, 16 Octombrie 2016 17:31
Publicat in Alte anunturi
Scris de Primaria Cirligele
Read more... 0
Unitatea administrativ-teritoriala Cirligele, din judeţul Vrancea anunţa publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.23, incepând cu data de 03.10.2016, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Cirligele, conform art.14 alin.(1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Primar,
Moscu Stefan
Marti, 04 Octombrie 2016 12:17
Publicat in Alte anunturi
Scris de Primaria Cirligele
Read more... 0
Filiala Judeteana a Asociatiei Comunelor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea a 1 (un) post aferent functiei de casier debutant, Compartimentul de prestatii in domeniul canalizarii, a comunei Dumitresti, judetul Vrancea.

Documentatia completa, bibliografia si informatiile suplimentare le puteti vizualiza prin descarcarea atasamentului.

Stefan Moscu,
Presedintele Filialei Judetene Vrancea
a Asociatiei Comunelor din Romania

Primarul Comunei Cirligele
Luni, 29 August 2016 08:03
Publicat in Alte anunturi
Scris de Primaria Cirligele
Read more... 0
ANUNT

Filiala Judeteana Vrancea a Asociaitie Comunelor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi de auditor public intern conform at. 24 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se va desfasura in data de 23.09.2016, ora 10.00, proba scrisa si interviul, la sediul Filialei Judetene Vrancea a Asociatiei Comunelor din Romania, loc. Cirligele, jud. Vrancea.
Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Primariei Comunei Cirligele, in perioada 23.08.2016, pana la data de 22.09.2016, orele 16.00

Pot participa persoane cu studii superioare de lunga durata economice sau juridice absolvite cu diploma de licenta.

Detaliile complete privind conditiile de inscriere, actele necesare inscrierii, conditiile generale si specifice functiei, precum si bibliografia se gasesc pe site-ul www.primariacirligele.ro (rubrica Descarcare Atasamente)

Pentru alte informatii: persoana de contact: Stefan Moscu, Presedinte ACoR Vrancea; tel./fax: 0237253200, mobil: 0728014368.

Stefan MOSCU
Presedintele Filialei Judetene a Asociatiei Comunelor din Romania
Primarul Comunei Cirliele


Acte necesare pentru dosarul de inscriere:
- formular de inscriere;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unei specializari insotite de documente originale sau copii legalizate;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei contractuale de auditor;
- fisa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare care trebuie sa contina in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii, eliberaa cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului
- cazierul judiciar;
- curriculum vitae;
- o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de munca;
- o declaratie privind respectarea prevederilor art. 20, alin. 1 din Legea auditului public intern, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni.


Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau copii legalizate.
Marti, 23 August 2016 07:27
Publicat in Alte anunturi
Scris de Primaria Cirligele
Read more... 0
Primaria Comunei Cirligele, titular al planului "Plan Urbanistic General - comuna Cirligele, judetul Vrancea", anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Vrancea de emitere a Avizului de mediu pentru planul sus-mentionat. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost urmatoarele:
- planul respecta cerintele legislatiei privind protectia mediului;
- prin implementarea planului nu este afectata nicio arie naturala protejata de interes national/international;
- nu sunt afectate zone de protectie speciala hidrogeologica;
Analiza calitatii raportului de mediu, efectuata de A.P.M. Vrancea, a avut in vedere urmatoarele elemente:
- respectarea continutului-cadru prevazut in anexa nr. 2 a H.G. nr. 1076/2004;
- prezentarea dificultatilor tehnice, procedurale si de alta natura care au fost intampinate si explicitarea oricaror ipoteze si incertitudini;
- prezentarea alternativelor sutdiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului in care consideratiile de mediu au fost integrate in proiectul de plan, precum si procesul definitivarii proiectului ca urmare a informatiilor rezultate pe parcursul evaluarii de mediu;
- justificarea detaliata a motivelor care au stat la baza eliminarii din analiza a anumitor aspecte;
- avizele favorabile emise de celelalte autoritati implicate;
- prezentarea informatiilor grafice - harti, scheme, schite, diagrame;
- Raportul de mediu propune o serie de masuri pentru a preveni, reduce si compensa efect advers asupra mediului al implementarii planului.

Informatiile cu privire la planul mentionat pot fi consultate la sediul Primariei Comunei Cirligele, din Comuna Cirligele, Judetul Vrancea.
Observatiile publicului se vor primi in scris, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul A.P.M. Vrancea din Focsani, str. D. Golescu, nr.2, pana la data de 19.09.2014 (10 zile).
Marti, 09 Septembrie 2014 08:48
Publicat in Alte anunturi
Scris de Primaria Cirligele
Read more... 0
A N U N T   P U B L I C

PRIMARIA COMUNEI CIRLIGELE anunta publicul interest asupra definitivarii Raportului de mediu pentru PLAN URBANISTIC GENERAL al comunei Cirligele si organizarea dezbaterii publice a acestuia in data de 28.07.2014 la ora 11.00 la sediul Primariei comunei Cirligele, din comuna Cirligele.
Varianta de plan si Raportul de mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Vrancea din Focsani str.D.Golescu nr.2 si la sediul Primariei comunei Cirligele, din comuna Cirligele, jud. Vrancea, deluni pana joi intre orele 8.00 – 16.00 si vineri intre orele 08.00-14.00.
Observatiile si sugestiile vor fi transmise in scris si sub semnatura la sediul A.P.M. Vrancea pana la data dezbaterii publice.
Joi, 05 Iunie 2014 08:54
Publicat in Alte anunturi
Scris de Primaria Cirligele
Read more... 0

Sondaj

Cum vi se pare Comuna Cirligele?

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required