Persoane Juridice

Formulare Taxe si Impozite - Persoane Juridice

Documents
Model 2006 ITL - 005: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice depusa pentru dobandire mijloace de transport 126 Kilobytes Friday, 10 March 2017
Model 2006 ITL - 007: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice depusa pentru dobandire mijloace de t 124 Kilobytes Friday, 10 March 2017
Model 2006 ITL - 010: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice 78 Kilobytes Friday, 10 March 2017
Model 2006 ITL - 011: Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare 80 Kilobytes Friday, 10 March 2017
Model 2006 ITL - 013: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate 81 Kilobytes Friday, 10 March 2017
Model 2006 ITL - 014: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 56 Kilobytes Friday, 10 March 2017
Model 2009 ITL - 027: Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport 99 Kilobytes Friday, 10 March 2017
Model ITL - 015: Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice 67 Kilobytes Friday, 10 March 2017
Model ITL - 016: Declaratie de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente, datorata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, in cazul contribuabililor persoane fizice si persoane ju 1.09 Megabytes Friday, 10 March 2017

Comuna Cirligele

Cirligele este o comuna in judetul Vrancea, România, formata din satele Blidari, Bontesti, Cirligele (resedinta) și Dalhauti.

Wikipedia

Primaria Cirligele

  cirligeleprimaria (@) yahoo.com
  +40.237.253.000
  +40.237.253.000
  Cirligele 627065, Jud. Vrancea

Comunicam si pe: