PRIMARIA CIRLIGELE

LoginRegister
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/15189711a.jpglink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3892801__14_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5564051__43_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9764781__48_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3225351__71_.JPGlink
http://primariacirligele.ro/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8870431__81_.JPGlink
0 1 2 3 4 5
Progress bar

Stiri

Acasa » Informatii publice » Formulare » Primaria Cirligele
A+ R A-
ANUNT

Filiala Judeteana Vrancea a Asociaitie Comunelor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi de auditor public intern conform at. 24 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se va desfasura in data de 23.09.2016, ora 10.00, proba scrisa si interviul, la sediul Filialei Judetene Vrancea a Asociatiei Comunelor din Romania, loc. Cirligele, jud. Vrancea.
Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Primariei Comunei Cirligele, in perioada 23.08.2016, pana la data de 22.09.2016, orele 16.00

Pot participa persoane cu studii superioare de lunga durata economice sau juridice absolvite cu diploma de licenta.

Detaliile complete privind conditiile de inscriere, actele necesare inscrierii, conditiile generale si specifice functiei, precum si bibliografia se gasesc pe site-ul www.primariacirligele.ro (rubrica Descarcare Atasamente)

Pentru alte informatii: persoana de contact: Stefan Moscu, Presedinte ACoR Vrancea; tel./fax: 0237253200, mobil: 0728014368.

Stefan MOSCU
Presedintele Filialei Judetene a Asociatiei Comunelor din Romania
Primarul Comunei Cirliele


Acte necesare pentru dosarul de inscriere:
- formular de inscriere;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unei specializari insotite de documente originale sau copii legalizate;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei contractuale de auditor;
- fisa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare care trebuie sa contina in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii, eliberaa cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului
- cazierul judiciar;
- curriculum vitae;
- o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de munca;
- o declaratie privind respectarea prevederilor art. 20, alin. 1 din Legea auditului public intern, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni.


Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

Anunt PUG 9-09-2014

Marti, 09 Septembrie 2014 08:48 Publicat in Alte anunturi
Primaria Comunei Cirligele, titular al planului "Plan Urbanistic General - comuna Cirligele, judetul Vrancea", anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Vrancea de emitere a Avizului de mediu pentru planul sus-mentionat. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost urmatoarele:
- planul respecta cerintele legislatiei privind protectia mediului;
- prin implementarea planului nu este afectata nicio arie naturala protejata de interes national/international;
- nu sunt afectate zone de protectie speciala hidrogeologica;
Analiza calitatii raportului de mediu, efectuata de A.P.M. Vrancea, a avut in vedere urmatoarele elemente:
- respectarea continutului-cadru prevazut in anexa nr. 2 a H.G. nr. 1076/2004;
- prezentarea dificultatilor tehnice, procedurale si de alta natura care au fost intampinate si explicitarea oricaror ipoteze si incertitudini;
- prezentarea alternativelor sutdiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului in care consideratiile de mediu au fost integrate in proiectul de plan, precum si procesul definitivarii proiectului ca urmare a informatiilor rezultate pe parcursul evaluarii de mediu;
- justificarea detaliata a motivelor care au stat la baza eliminarii din analiza a anumitor aspecte;
- avizele favorabile emise de celelalte autoritati implicate;
- prezentarea informatiilor grafice - harti, scheme, schite, diagrame;
- Raportul de mediu propune o serie de masuri pentru a preveni, reduce si compensa efect advers asupra mediului al implementarii planului.

Informatiile cu privire la planul mentionat pot fi consultate la sediul Primariei Comunei Cirligele, din Comuna Cirligele, Judetul Vrancea.
Observatiile publicului se vor primi in scris, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul A.P.M. Vrancea din Focsani, str. D. Golescu, nr.2, pana la data de 19.09.2014 (10 zile).

Sondaj

Cum vi se pare Comuna Cirligele?

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required